Vznik osady T. O. Perero sa datuje na rok 1970. Zakladajúcimi členmi boli kamaráti z okolia Štefánikovej, Fraňa Krála a Hlavnej stanice – Poldo, Ivoš, Pavle a Jogi. Neskoršie sa osada rozrástla o Jogiho brata Duškeho a jeho Handy.V roku 1973 boli do osady prijatí Makulus a Pipák, ktorí s osadou trampovali od roku 1972 a tak sa počet členov rozrástol na osem a zostal nezmenený až dodnes. Šerifom osady bol zvolený Poldo, ktorý v súčasnosti žiaľ zo zdravotných dôvodov nechodí často medzi kamarátov.Flek Perera sa nachádza v údolí Vlčieho vrchu na Železnej studienke.Zakladajúci členovia osady začali na tomto fleku v roku 1971 stavať prvú chajdu - tzv. Čertov mlyn, ako ju nazval kamarát Frenky, šerif Zlatej podkovy. Dokončená bola v roku 1972 už aj za pomoci Duškeho, Pipáka a Makulusa.Čiernym dňom pre osadu bol prvý decembrový víkend roku 1974, kedy po príchode na flek našli „pereráci“ svoju chajdu vypálenú. Osada sa však nedala odradiť a na tom istom mieste postavila onedlho nový zrub.Keďže s osadou chodili na flek aj viacerí kamaráti a to hlavne Vendo s Majou, Živágo, Bocian, Šniby, Fazula, Maška – neskoršie Pavleho žena, Marta – budúca Jogiho žena, Dodo, Izák, Pepíno, Jano Š. a mnohí ďalší bola táto chajda už pomaly pre všetkých malá. Z tohto dôvodu sa osada rozhodla, že postaví na opačnej – slnečnej strane údolia nový, väčší a kvalitnejší zrub. Tak sa aj stalo a v roku 1984 stála aj za pomoci kamaráta Venda a ďalších, nová chajda, na ktorú osada chodila pravidelne  až do začiatku 90 – tych. rokov. Druhá chajda sa rozobrala a flek sa uviedol do pôvodného stavu.Posledné roky sa osada stretáva z rôznych dôvodov / zdravotné, rodinné, osobné / na fleku už len sporadicky, ale pravidelne vo štvrtok na slezine – v súčasnosti v Prievoze vo „Feribe“, kde si kamaráti pokecajú, zahrajú a zaspievajú svoje obľúbené trampské a country  pesničky.Treba povedať, že osada Perero sa pravidelne zúčastňovala – teraz len niektorí jej členovia na potlachoch, kde získala nejedno ocenenie či v súťaži v osadnom, alebo sólo speve.Koncom osemdesiatych a začiatkom devaťdesiatych rokov bola osada aktívna v SZOPK, kde organizovala a zúčastňovala sa viacerých brigád zameraných na ochranu prírody a krajiny.Posledné roky na flek Perera chodili mladší kamaráti, ktorí pokračovali v šľapajach starých pôvodných pererákov.Žiaľ, ani tretia osadná búda nezostala uchránená pred podpaľačskými chúťkami pochybných individuí a v júli 2009  vyhorela.                                                                                    Ahoj Makulus


búda T.O.Perero z obdobia 1972-74

Pereráci

rok 2004 na Perere

Zrub T.O.Perero  rok 2004

Pohľad na zrub z roku 2008

Pohľad na zrub z roku 2008

pohľad z vnútra aj pohodlie bolo veľké

a takto to našli Pereráci v júli 2009

bez komentáru

Vložené dňa 2O.7.2009 doplnené 7.10.2009© 2009 Vytvoril Frenky - TO.Yukon

Windows Internet Explorer

Optimalizácia pre rozlíšenie 1280 x 1024